Xornal Galego e un diario de información en Galego no que podes atopar todo tipo de novas de Galicia, provincia por provincia, cidade por cidade e concello por concello. Noticias en galego de A Coruña, Pontevedra, Santiago de Compostela, Ferrol, Vigo, Ourense, Lugo, Vilagarcía de Arousa, Comarca do Deza, Chantada, Viveiro...

"Cantarte hei, Galicia, na lingua galega"

Rosalía de Castro

En XornalGalego.com podes atopar novas sobre a Xunta de Galicia, Portugal, Economía, deportes. ocio, cultura, diario oficial de Galicia, cursos e subvencións, becas de estudo, cursos de formación, masters, MBA´s, academia galega da lingua, DOGA, Boletín Oficial da Provincia da Coruña, Boletín Oficial da Provincia de Lugo, Boletín Oficial da Provincia de Ourense, Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra,

"Eu quixen que Galicia continuase e, ao lado da patria terrenal, haxa estoutra patria que é a fala nosa"

Álvaro Cunqueiro

Novas galegas sobre a axenda cultural e mediática de Galicia, ofertas de emprego e traballo, cultura e deportes, ecoloxía e turismo, feminismo 2.0, a nosa lingua, sucesos, galegos e galegas diáspora, novas de economía en Galicia, memoria histórica en Galicia, historia de Galicia, dereitos e liberdades civís...