Ofertas de emprego en Galicia a 6 de agosto de 2018

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO
A Coruña FENE Lista de aspirantes a bibliotecario/a e axudante de arquivo-arquiveiro/a 1 06/08/2018 7 días naturais contados a partir do seguinte ó da publicación das presentes bases no Boletín Oficial da Provincia. Ver oferta Ver enlace
A Coruña VIMIANZO Oficiáis de segunda 4 06/08/2018 5 días hábiles despois da publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia Ver oferta Ver enlace
A Coruña VIMIANZO Peóns de brigada 2 06/08/2018 CINCO DÍAS HÁBILES a contar dende o seguinte a publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia Ver oferta Ver enlace
Ourense CUALEDRO Xuíz/a de paz substituto 1 06/08/2018 dez días naturais seguintes ao da publicación deste edicto no BOP. Ver oferta Ver enlace
Ourense BOBORÁS Xuíz/a de paz substituto 1 03/08/2018 Quince días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste edicto no BOP Ver oferta Ver enlace
Pontevedra CANGAS Socorrista 2 03/08/2018 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio. Ver oferta Ver enlace
Pontevedra CANGAS Patrón/ona 2 03/08/2018 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio. Ver oferta Ver enlace
A Coruña OLEIROS Técnico/a de contratación e patrimonio 1 02/08/2018 Dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria e as bases no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (BOP). Ver oferta Ver enlace
A Coruña PADERNE Técnico/a da Aula da Ría 1 02/08/2018 5 días hábiles, contados a partir do día seguinte á data de publicación do presente anuncio no BOP. Ver oferta Ver enlace
Ourense PORQUEIRA Operario/a de rozas 2 02/08/2018 cinco días naturais dende a publicación deste anuncio no BOP Ver oferta Ver enlace

Deixa unha resposta