Os médicos interinos de Galicia recorren a carreira profesional do Sergas

A Asociación de Médicos Interinos de Galicia (Asmig) presentou un recurso de reposición contra a orde de carreira profesional aprobada recentemente polo Servizo Galego de Saúde (Sergas), publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) de 30 de xullo.

Este recurso presentouse de forma individual pola asesoría xudicial. O mesmo procedemento será empregado no caso de que sexa preciso acudir a un proceso xudicial posterior.

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO

 

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO