O notario valora os poderes de representación especiais


PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO

O Tribunal Supremo rexeita a cualificación registral que esixe que se faga constar en apúntaa notarial os datos do poderdante no caso dun poder especial non inscribible en Rexistro Mercantil.

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO