117.452 pacientes de hepatites C recibiron tratamento de última xeración

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO

Datos de Sanidade: 117.452 pacientes de hepatites C recibiron tratamento de última xeración
España está á cabeza da Unión Europea tanto nos tratamentos da hepatite C como na accesibilidade a fármacos innovadores

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO