A CNMC interpela a Telefónica pola emisión dunha serie con contido ofensivo cara ás persoas con síndrome de Down

Este organismo revisou o contido do primeiro capítulo da serie ‘Mira o que fixeches’ no que se facía referencia ás persoas con síndrome de Down como “retrasados”.

O pasado mes de febreiro, emítese nas canles de televisión e Movistar Series o primeiro capítulo da serie Mira o que fixeches, producida por Movistar Series (cuxa responsabilidade editorial corresponde a Telefónica) en colaboración co Terrat. O contido dese primeiro capítulo, no que existe unha referencia ás persoas con síndrome de Down, é rapidamente notificado a DOWN ESPAÑA a través de numerosas queixas de familias de toda España que consideran que é ofensivo cara ás persoas con esta discapacidade. En concreto, o malestar provén do momento no que se refire a as persoas con síndrome de Down como retrasados.

A nosa organización revisa en varias ocasións o contido de forma precisa, tendo en conta que se trata dunha serie de humor e por tanto facéndoo desde un contexto amplo; a pesar do cal DOWN ESPAÑA estima que a referencia á síndrome de Down é sen dúbida ofensiva e que en nada contribúe á inclusión social deste colectivo, máxime cando é un termo xa desfasado e en xeral superado pola sociedade española.

A nosa organización diríxese á produtora O Terrat para solicitar unha desculpa pública cara ás persoas con síndrome de Down e as súas familias pero a súa resposta é que ?as expresións descontextualizadas poden ser ofensivas para uns ou outros, pero esta non foi nosa vontade. Tras recibir esta resposta, contactamos con Telefónica pero non recibimos ningunha resposta da empresa.

É entón cando DOWN ESPAÑA decide trasladar unha petición á Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) para que supervise o capítulo e a súa adecuación co ordenamento vixente e os códigos de autorregulación nos termos establecidos na Lei 7/2010 Xeneral da Comunicación Audiovisual (LGCA). En concreto, DOWN ESPAÑA pon de manifesto que ao seu parecer o contido do capítulo vulnera o artigo 8 da LGCA que establece no seu apartado quinto que os fornecedores do servizo de comunicación audiovisual procurarán ofrecer nas súas emisións unha imaxe axustada, normalizada, respectuosa e inclusiva das persoas con discapacidade, evitando difundir percepcións estereotipadas, nesgadas ou produto dos prexuízos sociais que puidesen subsistir.

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO

O pronunciamento da CNMC o pasado 20 de abril realizado de oficio non deixou lugar a dúbidas, pois o organismo resolveu que unha vez visionada e analizada a escena, considérase necesario pór de manifesto que o tratamento que se dá cara ás persoas con síndrome de Down e a imaxe que se transmite deste colectivo non son adecuados nin correctos desde o punto de vista social e normativo?. Doutra banda, a CNMC considera que na escena descrita efectúase unha equiparación das persoas que padecen síndrome de Down con persoas atrasadas, pero desde un punto de vista peyorativo e non xustificado, pois nin sequera ten unha connotación humorística que se poida situar nun contexto no que determinadas mencións sobre persoas con discapacidade ou sobre calquera persoa, independentemente das súas capacidades, poidan considerarse adecuadas, ou polo menos aceptadas, en función do obxectivo perseguido ou das circunstancias concorrentes no programa.

O organismo considera que o termo Atrasado, tal como está utilizado en relación coa síndrome de Down, tampouco se axusta á realidade ou polo menos ten un rumbo ofensivo que non axuda en nada a facilitar a integración social deste colectivo. Así mesmo, tamén supón un factor que incita a repetir este tipo de condutas pouco apropiadas. Por todo iso e consciente da enorme repercusión mediática e social que teñen estes feitos, requiriu a Telefónica, en canto responsable editorial dos contidos emitidos nas súas canles #0 e Movistar Series, para que nas súas emisións adecúe o tratamento das persoas con discapacidade ao establecido na Lei 7/2010 e ofreza unha imaxe respectuosa e inclusiva deste colectivo.

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO

DOWN ESPAÑA congratúlase desta resolución da CNMC e espera que a partir de agora Telefónica coide os contidos emitidos nas súas canles referir# a as persoas con discapacidade. A nosa organización leva case tres décadas traballando para lograr unha sociedade libre de prexuízos e estereotipos cara ás persoas con síndrome de Down. Os termos peyorativos referidos a o noso colectivo son unha traba e unha barreira para a súa inclusión, algo que non podemos permitirnos como sociedade. Neste sentido, consideramos que a imaxe social das persoas con síndrome de Down que trasladan os medios de comunicación, é unha peza crave na consecución do obxectivo da inclusión social que desde a nosa organización e nosas 90 asociacións federadas perseguimos.