A distancia dunha orde de afastamento faise en liña recta

O Tribunal Supremo ditamina que a medición da distancia establecida nunha orde de afastamento debe facerse como determine o xuíz e, na súa falta, en liña recta

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO

O Pleno da Sala do Penal estableceu que a distancia establecida nunha orde de afastamento debe medirse na forma en que determine a resolución xudicial que acorda a medida e, na súa falta, en liña recta.

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO