A Unión Europea toma novas medidas contra a evasión fiscal

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO

Evitar a evasión fiscal do IS mediante a deslocalización ficticia de negocios a paraísos fiscais é un dos obxectivos da Directiva contra a Evasión Fiscal que entrou en vigor o 1 de xaneiro e que todas as nacións membros deberán aplicar.

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO