As redes sociais transforman a cultura. A cultura transforma as empresas.

As redes sociais transforman a cultura. A cultura transforma as empresas.

As organizacións máis avanzadas consideran que as redes sociais son unha parte integral da súa axenda de transformación. Entenden que dita transformación require algo máis que o uso de novas tecnoloxías, en concreto, que esta esixe cambiar a cultura dentro das propias organizacións, un cambio que comeza desde arriba.

Publicidade Xornal Galego:

As organizacións cunha sólida presenza en redes sociais tiñan cinco veces máis probabilidades de ter un patrocinador executivo en comparación coas organizacións con menor presenza. Os entrevistados tiñan claro que a adopción ampla das redes sociais nas súas organizacións contribuíra a xerar confianza entre os executivos e o resto da organización.

Máis da metade (o 66 %) dos enquisados tamén estiveron de acordo en que os seus programas de redes sociais axudaran ás súas organizacións a prepararse para unha transformación dixital máis ampla. Con comités directivos, grupos de traballo e a participación dos empregados xa establecidos, as organizacións con prácticas consolidadas en redes sociais están en mellor posición para promover os cambios internos e os desafíos necesarios para as iniciativas de transformación dixital máis amplas.