Boiron ve positivo o avance no rexistro de “medicamentos homeopáticos”

Boiron afirmou que vai proceder ao rexistro de cada un seguindo os prazos establecidos pola Aemps que vai desde o 1 de novembro de 2018 até o 30 de abril de 2022.

Laboratorios Boiron valora positivamente o avance no rexistro de medicamentos homeopáticos, para á normativa que esixe Europa.

Nun comunicado, Boiron afirmou que vai proceder ao rexistro de cada un seguindo os prazos establecidos pola Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios (Aemps) que vai desde o 1 de novembro de 2018 até o 30 de abril de 2022, en función de tipoloxía e orde alfabética de cada produto.

Durante este período, segue estando autorizada a comercialización dos medicamentos comunicados por Boiron. Respecto daqueles que non se comunicaron e que non aparecen na Anexo I da resolución da Axencia, poden ser devoltos pola oficina de farmacia a través da súa canle habitual.

Laboratorios Boiron asegura que sempre cumpriron cos requisitos e a normativa establecida e así seguirá sendo
Neste proceso de rexistro, a directiva 2001/83/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 6 de novembro de 2001, contén disposicións específicas para os medicamentos homeopáticos, entre elas, a instauración dun procedemento de rexistro simplificado especial para aqueles medicamentos que cumpran co tres criterios establecidos: vía de administración oral ou externa, ausencia de indicación terapéutica e que o seu grao de dilución garanta a inocuidad do medicamento. Para o resto de medicamentos que non cumpran con este tres criterios aplicaráselles as normas habituais para a autorización de comercialización, tendo en conta a súa natureza homeopática.

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO

“Como laboratorio farmacéutico especializado na fabricación e distribución de medicamentos homeopáticos e membro de FarmaIndustria, desenvolvemos a nosa actividade axustándonos estritamente ao cumprimento da normativa vixente”, destacaron.

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO

Apuntaron que os “medicamentos homeopáticos” son medicamentos en virtude non só da lexislación española senón tamén da europea e están perfectamente regulados en España. Ademais, os “medicamentos homeopáticos” dispénsanse de forma exclusiva en farmacias, o que a mellor garantía de seguridade tanto para os médicos prescriptores e os farmacéuticos que os recomendan como para os pacientes que os utilizan.