Como detectar a hipoacusia infantil

O oído dos nenos comeza a desenvolverse no útero materno, completando a súa formación no terceiro mes de xestación.

Fonte: Audigal.es

Os sons chegan desde o exterior e estes son amortecidos polo líquido amniótico e os tecidos da nai.

Cando nacen bébelos, revísanselles os seus oídos e fánselle probas de audición para detectar algún problema; pero algúns deles chegan a ser detectados durante o seu crecemento.

As causas da xordeira infantil esta determinada por diferentes factores; pero o 80% das hipoacusias infantís ocorren no nacemento ou en período neo natal, por iso sempre hai que considerar os factores de risco que pode ter un neno antes do seu nacemento.

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO

Un dos principais factores de risco que se debe considerar son as infeccións da nai durante o embarazo, lesións familiares hereditarias, problemas durante o parto, infeccións durante o parto, etc.

Esta perdida de audición en nenos leva a perdida da linguaxe e da fala, e a consecuencia atraso na aprendizaxe, no comportamento e nas habilidades sociais.

Como pais debemos ir observando ao neno desde que nace, e avaliar se no seu primeiros tres meses sorpréndenlle os ruídos e se ten os reflexos cocleares activos. Na medida que cren gústalles xogar cos sons e emitir palabras.

Se detectas algún problema de audición ou sospeitas de que así é, o primeiro que debes facer é acudir ao pediatra e ao otorrino para confirmar ou descartar as sospeitas, a fin de tratar a tempo o problema de ser necesario.

Debes tamén lembrar que na primeira etapa da infancia os problemas de audición máis comúns son secundasrios á otitis. Existe a otitis externa de verán, que non causa unha gran perdida auditiva, e a otitis media que a súa maior presenza é durante o inverno e que se causa unha perdida de audición. Tamén existe a otitis serosas, que é o moco dentro do oído do neno, que pode causar perdida de audición.

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO

Esther R.