Cómo se regula a analise das augas en España?

En España levanse a cabo análises de parámetros físicos, químicos e microbiolóxicos para verificar o cumprimento coa lexislación vixente e para asegurar unha correcta calidade da auga sexa cal for o uso alque estea destinada.

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO

Auga de consumo humano (RD 140/2003)
Legionella (RD 865/2003)
Piscinas e baños (RD 742/2013)
Reutilización de augas depuradas (RD 1620/2007)
Usos ambientais
usos urbanos
Usos arícolas
Usos industriais
Usos recreativos
Augas residuais e de verteduras
Augas de Rega
Augas envasadas (RD 1799/2010)

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO