Convocadas 3 prazas de Operarios de servizos varios en Arzúa

VI. ANUNCIOS

B) ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE ARZÚA

ANUNCIO da convocatoria para a contratación laboral temporal, a tempo parcial, mediante o sistema de oposición, de tres operarios de servizos varios.

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO

Mediante o Acordo da Xunta de Goberno Local, do 7 de xuño de 2018, convócase oposición para poder seleccionar as tres persoas que serán contratadas por un período de dous anos e medio a tempo parcial de vinte e catro horas semanais, como operarios de servizos varios, conforme as bases aprobadas na dita sesión, que están á disposición dos interesados na páxina web do concello.

O prazo de presentación de solicitudes será de dez días hábiles a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria contida neste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Arzúa, 13 de xuño de 2018

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO

José Luis García López
Alcalde