Convocatoria Internacional para Proxectos de Investigación 2019

Biocodex Microbiota Foundation
Para 2019, o tema é: Microbiota Intestinal e a Metabolización de Medicamentos.

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO

Consideraranse os proxectos relacionados coas seguintes áreas de investigación:
Metabolismo da microbiota intestinal / transformación química de medicamentos con impacto na eficacia do fármaco ou no seu perfil de eventos adversos
Influencia da microbiota intestinal na farmacocinética dos fármacos (independentemente da transformación directa) con impacto na eficacia do fármaco ou no seu perfil de eventos adversos
Data límite de presentación: 30 de novembro 2018
Decisión do Comité Científico: Finais de febreiro ou principios de marzo 2019

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO