Expertos piden maior sensibilización e especialización da carreira xudicial con persoas con discapacidade

Nun Curso da Escola Xudicial do Consello do Poder Xudicial con participación da presidencia da SGXX

Un momento da xornada sobre discapacidade, dependencia e persoas maiores

– O Servizo de Formación Continua da Escola Xudicial do Consello Gneral do Poder Xudicial organizou entre o 9 e o 11 do maio o curso Discapacidade e persoas maiores na súa sede de Madrid.

Nesta xornada participaron persoas expertas e profesionais de recoñecido prestixio de todo o país, non só no ámbito xudicial, administrativo e legal, senón tamén do sector da xeriatría e a gerontología como o propio presidente da SGXX, Miguel Anxo Vázquez Vázquez co relatorio Aspectos prácticos da garda de feito nas residencias de persoas maiores na que puido achegar, matizou, todo tipo de experiencias e reflexións en geriatria en canto a este ámbito temático.

SENSIBILIDADE XURÍDICA E POLÍTICA
A organización destes encontros formativos, explicaron os seus responsables, obedece á preocupación que existe na Unión Europea en canto á protección dos dereitos das persoas con dependencia e discapacidade, e porque estas poidan desenvolver unha integración social en total igualdade e a constitución dos apoios necesarios ás mesmas para alcanzalo.

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO

Nese sentido, aseguran desde o Consello do Poder Xudicial , a normativa comunitaria neste ámbito reflicte dita preocupación incluíndo nela una maior sensibilización e especialización da carreira xudicial no referente ás persoas con discapacidade e aos procedementos xudiciais de notificación da capacidade, abandonando unha posición unicamente proteccionista para conxugar a mesma cunha posición máis garantista dos dereitos da persoa, do seu pleno desenvolvemento, dignidade e autonomía persoal.

Ademais, neste escenario teñen transcendental importancia non só as persoas con discapacidade de mediana idade, nas que se adoita pensar habitualmente por ser as máis numerosas do colectivo, senón tamén as persoas maiores que, segundo indica o equipo organizador deste foro, merecen unha atención especial e concreta, máxime tendo en conta que en España a poboación maior de 65 anos supera os 8.5 millóns, e que ao redor do 10% adoecen dunha deterioración cognitiva medio-grave, coa gran vulnerabilidade que iso implica, a cal se potencia se estas persoas viven en situación de soidade.

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO

Por todo iso, conclúen, considérase adecuado o presente curso, para tomar plena conciencia da transcendencia da materia e profundar nunha especialización xudicial respecto diso.