Fomento impulsa a coordinación de solucións habitacionales para vítimas de violencia de xénero

Fomento impulsa a coordinación de solucións habitacionales para vítimas de violencia de xénero

O Ministerio de Fomento comeza este martes unha primeira rolda de reunións bilaterais coas Comunidades Autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla para impulsar a execución do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 e abordar actuacións que fomenten o parque de vivenda en aluguer con renda limitada e para inquilinos con escasos recursos.

Nestas reunións estudaranse tamén as propostas autonómicas para impulsar a coordinación de solucións habitacionales para mulleres vítimas de violencia xénero. Deste xeito, o Ministerio de Fomento tratará de coordinar unha resposta administrativa a unha das demandas craves na loita contra a violencia de xénero.

A secretaria xeral de Vivenda do Ministerio de Fomento, Helena Beunza, e o seu equipo reuniranse cos responsables de política de vivenda autonómicos reuniranse en dependencias ministeriais e nas delegacións do Goberno de cada Comunidade segundo un calendario prefijado en función das axendas dos participantes.

Publicidade Xornal Galego:

As reunións celebraranse ao longo deste mes de setembro. Este martes abren a rolda de reunións os responsables de Vivenda de Andalucía cun encontro no Ministerio e o vindeiro venres Helena Beunza desprazarase a Valencia para verse con representantes da Generalitat Valenciana. Nestes encontros tratarase con carácter xeral as posibles melloras na política de vivenda.

Execución do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021.
O Ministerio de Fomento subscribiu entre o 30 de xullo e o 2 de agosto pasados os Convenios coas Comunidades Autónomas e as Cidades de Ceuta e Melilla para a execución do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021.

Mediante a firma destes convenios o Ministerio comprométese a achegar 1.373,63 M e as Administracións Autonómicas a cofinanciar o Plan con 396,62 M.

En total destínanse 1.770,25 M para as axudas dos distintos programas do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 en todas as Comunidades e Cidades nas que se aplica.

Segundo o establecido nos devanditos convenios o Ministerio de Fomento ordenou xa a transferencia de 137 millóns de euros ás Administracións Autonómicas para a implementación do devandito Plan.

As Comunidades Autónomas e as Cidades de Ceuta e Melilla dispoñen por tanto de fondos estatais para xestionar, convocar, adxudicar e abonar as distintas axudas do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021.

Ao longo do catro anos de vixencia do Plan e a medida que as Comunidades Autónomas e Ceuta e Melilla vaian justificando a aplicación dos fondos previamente transferidos, o Ministerio completará as transferencias con 1.236,63 millóns de euros máis, até totalizar 1.373,63 millóns.

Segundo o acordado nos convenios coas Administracións Autonómicas, os 1.770,25 M previstos polo Plan irán destinados, inicialmente, aos seguintes programas:

Programa de axuda ao aluguer de vivenda, 531,71 M.
Programa de axuda ás persoas en situación de desafiuzamento ou lanzamento da súa vivenda habitual, 31,73 M.
Programa de fomento do parque de vivenda en aluguer, 185,15 M.
Programa de fomento de mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade en vivendas, 131,87 M.
Programa de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas, 339,12 M.
Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural, 310,89 M.
Programa de axuda aos mozos, 178,32 M.
Programa de fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade, 61,46 M.
Durante a vixencia do Plan poderase modificar a distribución dos fondos entre programas con obxecto de adaptarse ás demandas de axudas sobrevindas. Esta modificación haberá de ser solicitada por cada Comunidade Autónoma ou Cidade e deberá contar coa conformidade do Ministerio de Fomento.

Estímase que con este Plan de Vivenda concederanse máis de 629.219 axudas en total. Ademais, a actividade necesaria para realizar os traballos de rehabilitación e promoción de vivendas para o aluguer xerará un investimento global de 2.400,74 M, unhas cifras que axudarán a crear aproximadamente 50.680 postos de traballo en toda España.

Actuacións que fomenten o parque de vivenda en aluguer con renda limitada e para inquilinos con escasos recursos.

O Ministerio de Fomento está a pór especial énfase no fomento do parque de vivenda pública en aluguer xa sexa mediante a rehabilitación do parque xa existente, a promoción de novas vivendas, ou a adquisición de vivendas polas Administracións públicas con este obxecto.

Estas vivendas, que se destinarían ao aluguer por tempo prolongado ou á cesión en uso, terían unha renda ou prezo limitado e destinaríanse a persoas con escasos recursos.

Nas reunións bilaterais tratarase de forma particularizada as posibles actuacións que neste sentido propoñan as administracións autonómicas.

Coordinación de solucións habitacionales para vítimas de violencia de xénero
O Pleno do Congreso aprobou o Acordo para un Pacto de Estado en Violencia de Xénero. Entre outras cousas reclama que se dediquen recursos financeiros adecuados para esta política.

O Goberno de Pedro Sánchez aprobou o Real Decreto-lei 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urxentes para o desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero.

O Ministerio de Fomento, especialmente sensible a esta problemática, incorporou como beneficiarios preferentes das axudas estatais á vivenda no Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 ás mulleres vítimas de violencia de xénero.

Ademais, o Ministerio de Fomento propúxose profundar nesta problemática con obxecto de posibilitar unha solución inmediata. Para iso, no marco da reorientación do Plan Estatal de Vivenda, o Ministerio comeza a tratar coas Comunidades Autónomas as medidas para asegurar as solucións habitacionales urxentes para as vítimas de violencia de xénero.

Nas reunións bilaterais trataranse as propostas que con este obxecto formulen as Comunidades Autónomas, Ceuta e Melilla.