Museo en París acepta visita de nudistas

Museo en París acepta visita de nudistas
O  Palais du Tokyo abriu as súas portas a nudistas para unha visita especial o sábado.

Os visitantes a de un importante museo de arte contemporánea en París non deixaron só os seus abrigos no vestíbulo: deixaron toda a súa roupa.

O Palais du Tokyo abriu as súas portas a nudistas para unha visita especial o sábado.

É parte dun crecente esforzo da diminuta comunidade nudista en Francia para alentar aceptación, logo da apertura dun parque nudista e un restaurante nudista no país.

A visita ao museo foi organizada antes das horas de visita regulares para que os nudistas non se mesturasen con outros visitantes.

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO

Os nudistas viron unha exposición de arte contemporánea chamada  a Discordia.

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO

Os organizadores dixeron que esperan atraer membros novos á comunidade e eliminar ?complexos? sobre as prácticas nudistas, que non queren véxanse limitadas a praias, o verán ou unha categoría da poboación.