Novidades no Recurso de Alzada na Formación Bonificada.

Novidades no Recurso de Alzada na Formación Bonificada.

O recurso de alzada é un dos medios de impugnación ordinarios previstos en vía administrativa contra as resolucións e actos administrativos que debe resolver o órgano superior xerárquico do que o ditou.

Publicidade Xornal Galego:

No caso da Formación Programada será o órgano superior xerárquico á Subdirección Xeral de Políticas Activas de Emprego, segundo indica a Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, que basicamente segue os mesmos principios da Lei 30/1992.