O Goberno impulsa a mellora das condicións docentes

Publicidade Xornal Galego:

O Consello de Ministros aprobou o anteproxecto de lei que reverterá o aumento da xornada lectiva dos docentes, a elevación dos cocientes máximas de alumnos por aula e o prazo para nomear aos interinos que substitúen aos profesores titulares de baixa.

Publicidade Xornal Galego: