O Pleno do CGPJ avala o acordo con Xustiza para medir a carga de traballo

O Pleno do CGPJ avala o acordo con Xustiza sobre os criterios que permiten medir a carga de traballo que poden asumir os órganos xudiciais 

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO

A medición do número de asuntos que poden soportar os xulgados e tribunais será un dos indicadores que se terán en conta para crear novos órganos ou aumentar o número de prazas xudiciais.

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO