O Real Decreto 383/1984,establece medidas para persoas con discapacidade

PERSOAS CON DISCAPACIDADE. PRESTACIÓNS SOCIAIS E ECONÓMICAS.

Real Decreto 1341/2018, de 29 de outubro, polo que se establecen medidas transitorias para o mantemento, en favor das persoas con discapacidade, do subsidio de mobilidade e compensación por gastos de transporte.

O Real Decreto 383/1984, de 1 de febreiro, polo que se establece e regula o sistema especial de prestacións sociais e económicas previsto na Lei 13/1982, de 7 de abril, de integración social dos minusválidos, estableceu un sistema especial de prestacións sociais e económicas para as persoas con discapacidade que, por non desenvolver unha actividade laboral non estaban incluídas no campo de aplicación do sistema da Seguridade Social.

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO

 

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO