Ofertas de emprego en Galicia actualizadas a 3 de setembro de 2018

Ofertas de emprego en Galicia actualizadas cada semana prácticamente a diario.

Este espazo permite ao usuario acceder aos datos agregados de ofertas de emprego público convocadas polas Entidades Locais e publicadas en Boletíns Oficiais. A búsqueda das ofertas de emprego vixentes pode facerse por provincia premendo no mapa correspondente ou premendo na opción búsqueda avanzada que permite afinar os criterios da mesma.

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO
  • A Coruña ZAS Oficial de 1ª albanel 103/09/2018 No prazo de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación no BOP Ver ofertaVer enlace
  • A Coruña ZAS Peóns de obras 503/09/2018 No prazo de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación no BOP Ver ofertaVer enlace
  • Lugo A PASTORIZA Peóns de obras públicas 303/09/2018No prazo de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación no BO PVer ofertaVer enlace
  • Ourense BALTAR Auxiliar administrativo 103/09/2018 No prazo de 5 días naturais contados a partir do día seguinte á publicación no BOP Ver ofertaVer enlace
  • Pontevedra VIGO Bolsa de Emprego de oficial coidador de mantemento, vixilancia e control 103/09/2018 No prazo de 20 días naturais contados a partir do día seguinte á publicación no BOP Ver ofertaVer enlace

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO