Os dous cónxuxes deben declarar as accións se están casados en réxime de gananciais

O 50 por cento do diñeiro obtido cos dividendos xerados polas accións da empresa onde traballa un dos cónxuxes, depositados nunha conta no estranxeiro ao seu nome, debe ser declarado polo outro cónxuxe, se está en réxime de gananciales, a través do modelo 720 -de información sobre bens no estranxeiro-

Así o establece a Dirección Xeral de Tributos na súa resposta a unha consulta vinculante, de 18 de novembro de 2018, segundo a cal, ao estar en réxime de gananciales, cando a titularidade formal corresponda a un dos cónxuxes, os dous teñen obrigación de presentar a declaración, debendo facelo tamén o cónxuxe que non é titular formal, como titular real. Tributos basea a súa resposta no artigo 4.2 da Lei 10/2010 de 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e financiamento do terrorismo.