Pediatras españois contra a pediatría de área e os políticos a prol dela

“Aos pediatras gustaríanos que esta figura desaparecese. Instaurouse para cubrir prazas rurales onde o médico de Familia tivo que facer fronte á atención dos nenos. Pero a idea fracasou, este tipo de pediatras non podían ver aos nenos de todos os pobos como un especialista”, asegura, Concha Sánchez Pina, presidenta da Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (Aepap).

Así, a Pediatría de Área atópase perigo de extinción porque “xa non ten sentido mantela”, e menos, tal e como indica Sánchez Pina, co déficit de pediatras existente en todo o país.

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO

Baleares e Galicia foron as dúas últimas comunidades autónomas que decidiron retirala dos seus servizos de saúde. Esta última, non sen polémica, ante un amago momentáneo de recuperala que levo aos especialistas galegos a alzar a súa voz en contra.

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO